Спорт Сейлс ЕООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.